Polityka Prywatności Aplikacji Radio Centrum 11

 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności, tzn. określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej “Radio Centrum 11” (dalej „aplikacja”) przez Rokujemy Sp. z o.o.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w firmie Rokujemy Sp. z o.o  z siedzibą przy ul. Winnej 29A/18 , 62-065 Grodzisk Wielkopolski  jest Prezes Firmy Grzegorz Mądroszyk (dalej „Administrator”).
  Dane zbierane są przez spółkę Rokujemy Sp. z o.o. z siedzibą w z siedzibą przy ul. Winnej 29A/18 , 62-065 Grodzisk Wielkopolski  , Spółka zarejestrowana przez IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod numerem KRS 0000993168 NIP 9950260720 Regon 523186652
 3. Użytkownikiem aplikacji może być każda osoba fizyczna korzystająca na urządzeniu mobilnym z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby prywatność Użytkowników w Internecie była chroniona.
 5. Aplikację można zainstalować na takich urządzeniach mobilnych, jak telefon komórkowy, po uprzednim pobraniu aplikacji za pośrednictwem:
  • w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android z Google Play store
  • w przypadku urządzenia mobilnego z systemem iOS z Apple AppStore.
 6. Administrator zapewnia, że korzystanie z aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych, które w jakikolwiek sposób mogłyby narazić Użytkownika i tym umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji.
 7. Aplikacja w zależności od platformy może uzyskać jedynie dostęp do danych zbieranych „automatycznie”. Do danych zbieranych automatycznie należą: – nazwa urządzenia, na którym Użytkownik korzysta z aplikacji mobilnych – identyfikator urządzenia
 8. Dane automatyczne mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji.
 9. Danych zbieranych automatycznie nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia.
 10. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności proszę nie instalować aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z aplikacji.
 11. Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store oraz Apple Appstore, a Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play store oraz Apple Appstore oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play store oraz Apple Appstore.